Ειδικές εκπτώσεις και προνόμια

Η Qudos, παρέχει στον ασφαλισμένο της, τη δυνατότητα συνδυασμού ειδικών εκπτώσεων και προνομίων στα ασφάλιστρα του:

  • Εάν ο κάτοχος του οχήματος είναι δημόσιος υπάλληλος (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., αστυνομικός, στρατιωτικός, εργαζόμενος σε δήμο, συνταξιούχος δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ.)
  • Εάν είναι άνεργος
  • Εάν τα οχήματα του κατόχου (Ιδιώτη, Εταιρίας) ξεπερνούν τα 5 (ομαδική ασφάλιση)
  • Εάν το όχημα δεν έχει προκαλέσει ατύχημα τα τελευταία 3 έτη
  • Σε οχήματα έως 6 ετών
  • Εάν ασφαλιστούν και τα 2 οχήματα μιας οικογένειας (οικογενειακή έκπτωση)
  • Ειδική έκπτωση πρόσκτησης παραγωγής
  • Έκπτωση Ετήσιας διάρκειας
  • Ειδική έκπτωση